Integritetspolicy Kanu Spa

Integritetspolicy.

Ekona med varumärken Naturativ, Kanu Nature och Kanuspa.se tar stor hänsyn till för att du som kund ska känna dig trygg och säker hur vi behandlar dina personuppgifter. De nya reglerna (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 förstärker dina rättigheter gällande skydd av dina personuppgifter och din integritet. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. info@ekona.se

Om du beställer eller använder produkter från Ekona (Naturativ och Kanu Nature) accepterar du vår behandling av dina personuppgifter och vår dataskyddspolicy. Du godkänner även att Ekona använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. Företagsnamn, ditt organisations, kundnummer, e-postadress, eller ditt telefonnummer. När du ringer till oss via kundservice, chattar eller skickar e-post, e-post och chattsessioner som skapas personuppgifter om vi kan koppla dem till dig.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling, det gör vi t.ex. om du ringer in och vill ha hjälp.

Personuppgiftsansvarig.

Ekona är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Naturativ.se, Kanunature.se, Kanuspa.se

Kontaktuppgifter.

Ekona/Naturativ Sweden/Kanu Nature

Olivedalsgatan 18

413 10 Göteborg

info@ekona.se

Information som vi samlar in:

Ekona samlar och behandlar följande information när du handlar i vår webshop (Kanuspa.se), mailar eller ringer till oss, deltar i tävlingar eller besöker oss på mässor.

Person och Kontaktinformation – Företagsnamn, ditt namn, organisationsnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, IP-adress, faktura- och leveransadress och liknande.

Betalningsinformation – bankkontonummer, fakturainformation, kredit- och betalkortsdata, etc.

Information om produkterna– detaljer kring produkter du har köpt.

Information om hur du använt vår hemsida – exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Geografisk information – exempelvis din salongs/butiks ort för att kunna leverera varor till dig. 

Vad gör vi med informationen om dig:

I samband med ditt köp av produkter hos Ekona kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

– Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för fullgöra eller ingå avtal med dig t.ex. för kunna skicka dina beställda/köpta produkter till dig och kunna hantera eventuella återköp och reklamationer.

– Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.

– Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd, t.ex. när vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

– Kunna ge dig service och kundsupport gällande produkter du köpt som du ber om.

– Marknadsföra nya produkter, lämna erbjudanden och förmåner

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

– Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden.

– Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta erbjudanden kampanjer till dig.

– Analysera trafik på vår hemsida

– Bjuda in dig till att delta i tävlingar och kundundersökningar.

Ekona kommer även behandla och samla in personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. skattelagstiftning, bokföringslagen och liknande.

Cookies.

Ekona använder så kallade cookies på sina hemsidor: kanunature.se,naturativ.se, kanuspa.se. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss och att hålla reda på om du är inloggad på sidan eller inte. De spelar även en viktig roll när vi räknar unika besökare på sidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom ditt lösenord i krypterad form när du valt att vi ska komma ihåg dig i samband med inloggningen.

Kommunikation med dig:

Ekona kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du har gjort ett köp, så kan vi komma att rikta erbjudande till dig som är baserat på tidigare köp samt din profil. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du avregistrera dig direkt genom en länk i mail utskick eller du kan maila istället till: info@ekona.se.

Observera att en ändringen kan ta upp till 30 dagar efter vi mottagit din begäran om avregistrering.

Information som vi kan dela med:

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera beställda produkter till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Ekona koncernen:

För att kunna fullfölja våra avtal och åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Ekona komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom Ekona koncernen (kanunature.se, naturativ.se)

Betal- och kreditbolag:
För att kunna hantera dina betalningar och faktura kan dina uppgifter delas med betalkort och kreditbolag. Om du väljer att använda faktura eller avbetalningstjänster som tillhandahålls av våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid fakturaköp samt vid delbetalning ansökan.

Myndigheter:
På grund av lagkrav eller med ditt samtycke kan Ekona komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Var sparas dina uppgifter ?

Vi kommer att i de flesta fall hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Uppgifterna lagras i databaser och loggfiler på Ekonas dedikerade servrar hos den svenska hostingleverantören Misshosting. Om personuppgifter behöver överförs till leverantörer som har hela eller del av sin verksamhet utanför EU/ESS görs det endast enligt krav som ställs i GDPR och enligt EU-kommissionens godkännande beträffande skydd för den personliga integriteten.

Hur länge sparas dina uppgifter ?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för.

Vi kommer spara dina personuppgifter endast så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. Sparad data och information för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna sorteringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter.

Tillgång till din data:

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter och information vi har om dig samt hur vi behandlar dina personuppgifter. Kopian skickas kostnadsfri till dig med post inom 30 dagar. Begäran om registerutdrag ska innehålla information om vilka uppgifter du vill ta del ut av samt den ska innehålla en kopia av giltig ID-handling med en underskrift av någon ansvarig person inom bolaget som begäran gäller. Du kan maila begäran till info@ekona.se.

Rättelse av data:

Du har rätt att få ändra och rätta en felaktig eller ofullständig information om dig.

Rätt att bli borttagen – rätten att bli bortglömd:

Om du inte längre vill att dina uppgifter och information om dig sparas, så har du rätt att få dina uppgifter raderade/bortglömda, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Men det kan finnas skäl och skyldigheter enligt lagen som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte kan radera omgående hela eller delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den information och data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa:

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

om du bestrider att personuppgifterna är korrekta.

I vissa fall kan du kräva att behandlingen ska begränsas om följande inträffar:

– om uppgifterna är ej korrekta eller felaktiga

– behandlingen är olaglig

– om vi inte längre behöver behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända:

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning. 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.