Köpvillkor

1. Allmänt.
Dessa försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på handel mellan Kanu Nature Sverige (nedan kallad säljare) och deras kunder (nedan kallad köparen). Båda parterna förbinder sig att följa de vid beställningspunkten gällande villkoren. Kanu Nature vänder sig till privat personer över 18 år bosatta i Sverige samt till företag inom hudvårds och skönhetsbranschen registrerade i Sverige med F-skattesedel. För företag gäller andra köpvilkor än de nedan. Kundens grunduppgifter registreras i säljarens kundregister. Kanu Nature Sverige ägs och drivs av Nueko AB org.nr 559262-8654 med säte i Hisings Kärra.

2. Order
Beställning av varor  görs direkt i webbshopen: www.kanunature.se

3. Priser.
Om inget annat är skriftligen överenskommet gäller alla priser som säljaren angivit tills vidare. Samtliga priser är inklusive moms. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra de angivna priserna, om ändringen orsakas av omständigheter som inte beror på säljaren.

4. Betalning.
Faktura:
Paysonfaktura regler gäller.Läs mer om Payson här: www.payson.se

Om PaysonFakturaVi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 19kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.Information om pantsättningVid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Paysons kortbetalning eller direktbetalning:
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.
Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Bankgirobetalning:
Pengarna sätts in direkt på bankgiro nr. 5518-9732 , skriv ditt namn och order nummer i meddelande raden. Varorna skickas till dig så fort vi har mottagit pengarna. Det tar mellan 1-3 bankdagar innan pengarna finns på vår konto, beroende på vilken bank de skickas från.

Betala via Swish:

Du kan betala för din order genom att göra en Swish inbetalning till vår Swish nummer: 1234780722 Swisha orderbeloppet till Kanu Nature. Skriv ditt namn och order nummer i meddelandet.

5. Dröjsmål med betalning.
Vid dröjsmål med betalningen debiteras för dröjsmålstiden en ersättning enligt Svensk räntelag räknat från fakturans förfallodag. Förutom dröjsmålsränta enligt gällande räntelag debiteras en hanteringsavgift för betalningspåminnelser och för inkassoindrivning debiteras indrivningskostnader. Köparen har inte rätt att framställa krav på ersättning för sådant dröjsmål.

6. Leveransvillkor.
Alla order över 600kr inkl.moms levereras fraktfritt. Övriga order debiteras med engångsfrakt om 39kr inkl.moms. Om inget annat skriftligen har överenskommits levererar säljaren produkterna till köparen med säljarens fraktorganisation. Order skickas senast nästa vardag efter mottagen beställning om varan ingår i ordinarie sortiment och finns på lager. Reservation för slutförsäljning. Säljaren har rätten att välja fraktbolag för varje order. Om köparen är inte på plats vid leveransen eller om det måste ske en omleverans av beställd order eller om beställningen är ej uthämtad från ett utlämningsställe trots påminelser eller avisering från frakt organisationen kommer säljaren att debitera köparen de avgifter som uppkommit för säljaren.

7. Garanti.
För såld vara gäller garanti enligt tillverkarens villkor om inte annat följer av avtalet. Garantitiden kan variera mellan produkter.

8. Varans egenskaper.
Genom att ta emot varan från säljaren godkänner köparen att i bruk tagande och användning av produkten enligt anvisningar.

9. Felansvar och produktansvar.

Säljaren ansvarar endast för råvaru- eller tillverkningsfel på produkten, som motsvarar dess försäljningspris. Säljaren ansvarar inte för fel på produkten, som beror på eller orsakas av bristfällig hantering och lagerhållning av produkten hos kunden.

10. Indirekt skada.
Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för indirekt skada såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra ekonomiska följder på grund av dröjsmål, fel i leverans och andra Force Majeure situationer som säljaren inte har möjlighet att påverka

11. Reklamation och avhjälpande av fel.
Köparen är skyldig att undersöka produktens skick och att rätt produkt har levererats. Eventuell transportskada ska omedelbart anmälas till transportföretaget. Alla andra anmärkningar i anknytning till produkten ska presenteras för säljaren omedelbart efter att bristen eller felet kommit till köparens kännedom. Leveransen betraktas som godkänd mottagen om inga anmärkningar gjorts inom tio dagar efter leveransdagen. Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet eller företa omleverans. Köparen skall returnera den felaktiga produkten i originalförpackningen och i försäljningsskick enligt säljarens anvisningar. Säljaren undersöker den returnerade produkten för att konstatera eventuellt fel själv eller låter produkttillverkaren undersöka felet.

12. Ångerrätt och returneringsrätt.

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot varan.
Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka en produkt till oss betalar vi tillbaka ditt köpbelopp senast inom 14 dagar från det att vi mottagit produkten. Som kund står du själv för ev returfrakt. Returnerat produkt ska alltid returneras i oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt dvs om produkten skadas eller kommer bort under frakt.

13. Hävande av avtalet.

Köparens rätt att häva avtal.

Om säljarens leverans väsentligt avviker från det avtalade och om bristen trots köparens skriftliga anmärkning inte avhjälps inom skälig tid, eller ny avtalsenlig vara inte levererats, eller om leveransen av orsak som är beroende av säljaren försenas så att köparen lider oskälig skada, har köparen rätt att häva avtalet.

 

Säljarens rätt att häva avtalet.
Om köpesumman inte erläggs inom utsatt tid och det inte beror på säljaren har säljaren rätt att häva köpet. Vid hävande av köpet på detta vis har säljaren rätt att hämta redan levererade produkter på köparens bekostnad dvs. säljaren har återtaganderätt.

Force majeure.

Säljaren är inte skyldig att fullgöra avtalet om leveransen helt eller delvis hindras av naturkatastrof, eldsvåda, maskinfel eller därmed jämförbar störning, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, transporthinder, nedläggning av tillverkning, trafikstörning eller annan övermäktig omständighet. Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för skada, som denne lidit på grund av att avtalet inte fullgjorts.

 

14. Personuppgiftspolicy.

Säljaren följer den svenska personuppgiftslagen. Genom köptillfället samtycker köparen till att säljaren behandlar och sparar uppgifter om köparen i säljarens databas. Informationen kommer att användas i syfte att säljaren vid köp skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot köparen samt underlätta i kommunikation mellan säljaren och köparen.

15. Äganderätt.

Äganderätten till varorna bibehålls av säljaren tills hela köpesumman är betald.

16. Avgörande av tvister.

Tvister i anslutning till avtalet mellan säljaren och köparen skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om inget annat följer av avtalet och förlikning inte kan nås genom förhandlingar skall tvisten avgöras i svensk tingsrätt.

17. Cookies.

Kanunature.se använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss och att hålla reda på om du är inloggad på sidan eller inte. De spelar även en viktig roll när vi räknar unika besökare på sidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom ditt lösenord i krypterad form när du valt att vi ska komma ihåg dig i samband med inloggningen.